Системa оцінювання результатів навчання

Основні положення ECTS

1. Загальна інформація

ECTS кредитна система в Національному транспортному університеті регламентується внутрішніми Положеннями ECTS, затвердженим Вченою радою університету. Його повна польська версія може бути доступна тут: www.ntu.edu.ua

ECTS – орієнтована на особу, що навчається, система накопичення і трансферу кредитів, яка ґрунтується на прозорості результатів навчання і навчального процесу.

ECTS широко використовується у формальній вищій освіті і може застосовуватись для інших видів діяльності у навчанні впродовж життя.

ЇЇ метою є сприяння плануванню, наданню, оцінюванню, визнанню і підтвердженню кваліфікації та навчальних модулів, а також сприяння мобільності студентів.

Кредити ECTS ґрунтуються на навчальному навантаженні, необхідному студентам для досягнення очікуваних результатів навчання.

Результати навчання описують те, що як очікується, має знати, розуміти і вміти робити студент після успішного завершення процесу навчання. Вони пов’язані з дескрипторами національних і європейських рамок кваліфікацій.

У навчальному навантаженні зазначається час, зазвичай потрібний студенту для завершення усіх видів навчальної діяльності (таких як лекції, семінари, проекти, практичні роботи, самостійна робота та іспити), необхідних для досягнення очікуваних результатів навчання.


2. Управління ECTS в Національному транспортному університеті

1. ECTS Координатори відділів, які призначаються ректором Університету, контролюють належне виконання ECTS положень на окремих факультетах і несуть відповідальність за:

а) виконання і дотримання правил ECTS на даному факультеті

б) контроль механізмів, спрямованих на забезпечення належної реалізації ECTS

в) контроль за процесом розподілу ECTS конкретних курсів

г) надання студентам і співробітникам інформації про систему ECTS в Університеті.


3. ECTS методологія

Студенти зобов'язані отримати мінімум 30 кредитів ECTS протягом одного семестру, 60 – протягом усього року.

Мінімальна кількість кредитів ECTS для виконання конкретного циклу дисциплін:

а) 1-й цикл дисциплін для бакалавра – 240 кредитів ECTS

б) 2-й циклу дисциплін для випускників бакалаврату – 90 кредитів ECTS

1 кредит ECTS становить 30 годин навантаження, виконаних студентом.

1 повний навчальний рік = 60 кредитів

1 семестр = 30 кредитів

Розподіл кредитів в Національному транспортному університеті залежить від року навчання, кількості семестрів на курсі і індивідуальної роботи, яку студент повинен зробити для того, щоб пройти курс. Чим більше студенти мають додаткової роботи, тим більше балів ECTS надається певному предмету. Студенти зобов'язані отримати мінімум 30 балів ECTS за один семестр, 60 – за увесь рік.


4. Оцінювання за системою ECTS

Шкала оцінювання, що застосовується для більшості програм охоплює від 2,0 до 5,0.

5.0 – це найвищий бал, а найнижчий прохідний бал становить 3,0.

4.0 є нормою для доброго прохідного балу.

У таблиці ECTS класифікації відображає фактичний розподіл балів за новою системою:


  Оцінка за шкалою ECTS
5ВідмінноA Відмінно
4ДобреB/С Добре
3ЗадовільноD/EЗадовільно
2НезадовільноFX/FНезадовільно