Документи на конкурс


КРОК 1

Кожному студенту, що має бажання прийняти участь в програмі за кредитною мобільністю, необхідно надіслати Бакуліч Олені Олександрівні на електронну адресу: bakulich.elena@gmail.com або Харуті Віталію Сергійовичу на електронну адресу: kharuta_vitalik@ukr.net координаторам програми Еразмус+ електронну версію наступних документів:


  • Заява
  • Moтиваційний лист
  • Cертифікат або інші документи про рівень володіння англійською мовою
  • Рекомендаційний лист
  • Резюме (CV) – версію англійською мовою(можна використати резюме в форматі Europass CV )
  • Скановану копію дійсного паспорта (інші країни)
  • Виписка із заліково-екзаменаційної відомості (Transcript of Records) попередніх років навчання

КРОК 2

Студент та координатор програми Еразмус+ повинні самостійно підготувати навчальний план на даний семестр, тобто Learning Agreement ( Угода про навчання студе нта) та надіслати його електронну версію координатору програми Еразмус+ Національного транспортного університету. Список предметів для вибору з доступних для студентів програми Еразмус+ можна знайти на нашому вебсайті.

Після того необхідно, щоб координатор надіслав два оригінальних примірники Угоди про навчання з усіма вимогами (підписи, печатка університету) координатору програми Еразмус+ Національного транспортного університету.

Бакуліч Олені Олександрівні або Харуті Віталію Сергійовичу

Національний транспортний університет

вул. Омеляновича-Павленко, 1

Україна, 01010, Київ

Коли усі документи перевірено, Лист-підтвердження надсилається успішному студенту програми Еразмус+ координатором програми Еразмус+ Національного транспортного університету.


КРОК 3

Кожен студент, що прибуває по програмі Еразмус+ зобов’язаний повідомити Еразмус+ координатору Національного транспортного університету детальну інформацію щодо їхнього прибуття (дата, час і місце), надсилаючи електронною поштою. Листок прибуття координатору Еразмус+ Національного транспортного університету щонайменше за п’ять днів до запланованого прибуття.


Аплікаційна форма студента

Moтиваційний лист

Переклад диплому

CV (резюме) – Англійською мовою

Рекомендаційний лист

Сертифікат про рівень володіння англійською мовою